Prigl otiskuje historicky první stížnost našeho čtenáře. A máme pro to dvojí důvod. Málokdy vám zaměstnanec státního podniku ukáže fakáče a potom si ho ještě vyfotí a pošle mailem. Přiložená emailová komunikace i fotografie jsou originály z trolejbusového depa:

Dobrý den,
dnes při  jízdě trolejbusem 33 z hl. nádraží (odjezd 18.55) při výstupu na zastávce (Langrova) a to předními dveřmi, mi řidič ukázal prostředníček a zavřel dveře v okamžiku mého výstupu. Prosím sdělte mi, co s tou věcí mohu udělat, či uděláte!! Děkuji s pozdravem

Vážený pane ,
Vaše stížnost, která se týkala chování řidiče, byla předána k prošetření na trolejbusovou provozovnu. Zápis o projednané události předal vedoucí na oddělení stížností. Předvolaný řidič si není vědom svého pochybení, pouze na svoji obhajobu může uvést, že v průběhu měsíce listopadu byl ošetřen v nemocnici z důvodu fraktury třetího článku prostředníku levé ruky. Na základě doporučení lékaře, aby ruku měl ve zvýšené poloze se snažil toto i v průběhu služby dodržovat. Při stání v zastávce se snažil levou ruku zvedat a chladit z okna. S největší pravděpodobností jste byl svědkem tohoto úkonu a tím došlo k omylu. Přesto se Vám omlouváme a věříme, že i nadále budete využívat našich služeb již jen ke své spokojenosti. Pro vysvětlení přikládáme foto.