Někdy mi připadá, že v Brně chodí do vězení víc lidí než na průměrný fotbalový utkání. Tím nemyslím, že by byla bohunická věznice přeplněná. Každopádně to je svět sám pro sebe a novináři ho neprávem přehlížejí. A přitom samotný webový stránky vězení nabízejí neuvěřitelnej matroš. Tak třeba se dozvíte, že denní směna dozorců hraje futsal mnohem líp než ta noční, a že nejlepším brankářem vězeňské služby na Jižní Moravě je praporčík Michal Kovařík z eskortní směny. Dál bych předal slovo samotným pracovníkům věznice:

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL

V roce 2006 bylo v ústavní kuchyni Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno uvařeno celkem 195 937 porcí a 26 611 dietních porcí. Strava pro obviněné a odsouzené je zajišťována v požadovaném množství a kvalitě. Stížnosti na stravu byly jen ojedinělé a byly případně okamžitě řešeny.
(…) Veškeré činnosti v provozech referátu stravování a výživy VVaÚpVZD Brno jsou směřovány k tomu, aby byla naplněna ustanovení zákonných norem a předpisů zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhláška MZ 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací provoz a NGŘ 18/2003 o stravování ve vězeňské službě.

HOBBY A VOLNÝ ČAS

06.00 budíček, prověrka početního stavu, ranní požadavky obviněných (budíček, dlouhý tón klaksonu)
06.00 – 06.30 osobní hygiena, úklid
06.30 – 07.30 výdej snídaně, léků
07.45 – 16.00 vycházky obviněných
08.00 osobní volno (krátký tón klaksonu)
08.00 – 16.00 návštěvy lékaře
07.30 – 11.00 úklidy, osobní volno
11.00 – 12.00 výdej oběda (dlouhý tón klaksonu)
11.00 – 12.30 výdej léků
13.00 osobní volno (krátký tón klaksonu)
16.30 – 17.30 výdej léků
17.00 – 18.30 výdej večeře (dlouhý tón klaksonu)
18.30 – 19.00 osobní volno
19.00 – 19.15 prověrka početního stavu
19.00 – 21.00 večerní hygiena, příprava na večerku, večerní úklid (dlouhý tón klaksonu)
21.00 večerka (krátký tón klaksonu)
Poznámka: v době od 08.00 hod. do večerky může obviněný odpočívat na ustlaném lůžku, a to ve vlastním nebo vězeňském oděvu.

UMĚNÍ

Během podzimních měsíců proběhla výmalba vycházkových dvorů VVaÚpVZD Brno. Výmalbám předcházel výběr návrhů z řad výtvarně nadaných odsouzených a obviněných, které byly konzultovány s pracovníky věznice.

O vítězné návrhy s následnou realizací, tedy výmalbou dvorů, se postaral odsouzený muž. Všechny vycházkové dvory určené k estetizaci pečlivě proměřil, načrtl kompozici a pustil se do malby. Fasádní barvy k tomuto účelu určené obstaralo oddělení logistiky a práce mohla započít. Odsouzení a obvinění, kteří se v těchto dvorech ocitli, byli svědky postupné práce a živě diskutovali o dalších tématech, které se na zdech dvorů mohou objevit v následujících dnech. Na zdi se objevil indiánský totem – mořský orel, ze země vzlétl motýl, z modrého pozadí oblohy vystupovaly stylizované sluneční paprsky, jinde vznikal mořský svět…

Veškerou práci prováděl odsouzený muž především ve svém volném čase. S příchodem chladného počasí se práce na dvorech pozastavila, ale na jaře by se měly dvory domalovat. Těšíme se na další náměty z živočišné a rostlinné říše, ale i na případné překvapení nově objeveného umělce!
Speciální pedagog
Mgr. H. Coufal

SPORT

Brno 11. října (VS ČR) – Dne 2.října 2010 ve VVaÚpVZD Brno zaměstnanci výkonu trestu odnětí svobody uspořádali pro odsouzené zařazené v dozoru a v ostraze nohejbalový turnaj dvojic. Turnaje se zúčastnilo celkem 26 odsouzených.

Byly rozlosovány dvě skupiny po šesti dvojicích. Ve skupinách se hrálo systémem každý s každým a dvě nejlepší dvojice z každé skupiny se utkaly v semifinále, vítězové postoupili do finále. Dvojice se utkaly za chladného počasí. Zamračená obloha však naštěstí neposlala svoji vizitku v podobě dešťových kapek. Během jednotlivých utkání bylo slyšet vzájemné “hecování” a komentáře na méně vydařené míče, které létaly vzduchem.

Turnaj se blížil k finále a v tvářích favoritů na celkové vítězství se zračila soustředěnost a napětí. Nastalo finále a za neustálého povzbuzování obou stran se utkání blížilo ke konci. Po vítězném bodu doprovázeném pochvalnými hlasy, následovalo vyhodnocení s předáním medailí dvojicím na prvních třech místech. Dlužno říci, že všechny medaile byly vyrobeny samotnými odsouzenými v keramické dílně oddělení VTOS. Po vyhodnocení přišel závěr s příslibem možného opakování.

spec. pedagog Mgr.I. Drápal,
spec. pedagog Mgr.H. Coufal

Více informací na stránkách věznice